jan 2 2012

Gelukkig nieuwjaar!

Als we terugkijken op het jaar 2011, zijn we ontzettend dankbaar voor de zegeningen die we hebben ontvangen van onze Vader. Als sponsor ben jij een enorme zegen voor een kind in armoede, maar ook een enorme bemoediging voor Compassion als organisatie. Daarom willen we je bedanken dat God door jou heen mag werken om een zegen te zijn voor de wereld in het algemeen en 1 kind in het bijzonder.
 
We zien uit naar de periode die voor ons ligt en de nieuwe dingen die aankomend jaar gaan gebeuren. We hopen en bidden dat jouw leven veranderd en gezegend zal worden door de relatie met je sponsorkind.

 
Een heel gelukkig nieuwjaar!
 

1 Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
2 Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
3 Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
– Jesaja 60:1-3 (NBV)

 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.