In deze serie gaan Nederlandse ondernemers in gesprek met studenten in het LDP (Leadership Development Program) van Compassion. Zij stellen hierin vragen over leiderschap.
 
Aan het woord is Stefco Klaver, de eigenaar van ID adviseren ∙ coachen ∙ ontwikkelen®, een bureau voor organisatieontwikkeling. Zijn persoonlijke missie is om het potentieel dat mensen in zich hebben om te zetten in maximaal resultaat.

Hij stelt zijn vragen aan Rajeshwari R. uit India. Zij is 20 jaar en zit in het 3e jaar van de bachelorsopleiding Elektronica and Communicatie.
 
Van nature ben ik erg geïnteresseerd in wat mensen drijft; wat beweegt je, wat veroorzaak je daarmee en welke resultaten behaal je? In het ‘inzoomen’ op het unieke van een mens of van een situatie, ontdek ik steeds meer van Gods Schepping.
Vanuit dit perspectief stel ik dus graag vier vragen aan Rajeshwari uit India, waarbij ik het erg bijzonder vind dat ik dit voor mag leggen aan iemand zo ver weg.
 
Hopelijk sta je me toe dat ik zonder uitgebreide kennismaking en gesprek zomaar een aantal diepe vragen op je afvuur…
 
Unieke talenten
Hoe kijk je aan tegen het effect van iemands unieke talenten; welke herken je bij jezelf en hoe zet je die optimaal in?

Iemands talent heeft veel invloed op zijn omgeving. Bijvoorbeeld een van mijn docenten die zo’n bijzondere manier van lesgeven heeft, dat iedereen voor zijn vak hoge cijfers haalt en Selwyn Hughes die mij met zijn boek over bidden geholpen heeft om mijn gebedsleven te versterken. Mijn eigen talenten liggen op het gebied van zang en dans. Deze gebruik ik in de kerk tijdens de aanbidding en ik zing ook in het LDP aanbiddingsteam. We heten Cherubim en zingen, dansen en voeren stukjes op. Ik wil mijn talenten steeds meer gebruiken en inzetten voor God.

Persoonlijke overtuigingen
Welke van jouw persoonlijke overtuigingen zijn door jouw ontwikkeling veranderd?

Mijn familie kende Jezus niet, zij hadden een ander geloof. In het Compassion-project leerde ik Hem kennen. Ik voelde dat God mijn gebeden beantwoordde en mij hielp. Zoiets was mij nog nooit gebeurd! Mijn vader zag de verandering in mij en hoe God voor mij zorgde en zo heeft ook hij Jezus leren kennen. Daar ben ik heel blij om. Ik probeer tegen veel mensen in mijn omgeving over God te vertellen en over wat Hij voor mij gedaan heeft.

Diepere motivatie
Op welke momenten komt het aan op jouw diepere motivatie, en wat ís jouw motivatie dan om door te gaan?

Het Woord van God is altijd mijn motivatie geweest. Hij heeft me nog nooit laten vallen. Er waren tijden dat ik het erg moeilijk had en bang was. Mijn mentor heeft toen Psalm 27 met me gelezen. Vers 5 en 14 spraken me echt aan. (“Hij laat mij schuilen onder zijn dak, Hij tilt mij hoog op een rots……wees dapper en vastberaden…”). Al mijn angsten verdwenen toen en dat heeft me ten goede veranderd.

Doel en rolmodel
Welk doel zou je willen bereiken na jouw studie en hoe draagt dat bij aan jouw omgeving, wie is hierin mogelijk een rolmodel voor jou?

Compassion heeft zoveel voor mij gedaan. Dat wil ik graag weer doorgeven. Mijn sponsors hebben me altijd aangemoedigd om de zegen van het ‘geven’ te ervaren en dit wil ik doorzetten. Ik wil graag kinderen helpen. Met mijn groep bezoek ik kinderen thuis of in weeshuizen. We willen hen hoop voor de toekomst geven. Net zoals ik die gekregen heb.

 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.