Zalwango1Mijn naam is Sumayiya Zalwango, ik ben 15 jaar en woon in Uganda. Zeven jaar geleden hoorde ik voor het eerst over Jezus. Thuis had ik nooit over Hem gehoord. Mijn ouders zijn moslim en hebben mij en mijn twee broers en drie zussen opgevoed als moslim.
 
Ik wilde meer weten over Jezus
Ons gezin is erg arm en we kregen hulp doordat ik in het Compassion-project opgenomen werd en een sponsor kreeg. Op het project kreeg ik een bijbel en vertelden ze me wie Jezus is. Ik hoorde zoveel verhalen over Hem, en ik wilde alleen maar meer horen. Toen ik mijn eigen bijbel kreeg, nam ik deze meteen mee naar huis om er elke dag in te kunnen lezen.
 
Stiekem in mijn bijbel lezen
Maar mijn ouders verboden me om in mijn bijbel te lezen. Dat maakte me verdrietig, ik wilde zo graag meer verhalen lezen en meer over Jezus te weten komen. Daarom stond ik elke ochtend vroeger op dan de rest van mijn familie zodat ik kon lezen. En als ik ging bidden, deed ik in mijn bed mijn lakens over mijn hoofd zodat ze niet konden zien wat ik deed.
 
UG4111143-SZalwango-Success-3-1211Doen wat in de Bijbel staat
Op het project vertelde ik aan Paulien, een van de begeleidsters, over mijn situatie. Zij bemoedigde me en zei dat ik mijn ouders niet met woorden kon overtuigen, maar dat ik ze wel wel kon laten zien welke invloed Jezus op mij had.  Ik leerde dat in de bijbel staat dat je ouders moet respecteren (“Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal.” Exodus 20:12). Dus hoe afwijzend mijn moeder zich ook gedroeg, ik bleef haar met respect behandelen.
Ik las ook Efeziërs 5:3 (“Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen.”). Deze tekst en andere teksten inspireerden me om puur te leven en geen kwaad te spreken.
 
Relatie hersteld
Het lezen van de Bijbel heeft me veranderd en dat viel andere mensen ook op. Mijn moeder merkte het ook. Ze zag dat ik gehoorzaam, behulpzaam en respectvol was. Toen ze begreep dat ik dit leerde van Jezus, verbood ze me niet meer om in mijn bijbel te lezen. Onze band is nu weer heel goed. Ze is heel trots op me en heeft me zelfs gevraagd om mijn broers en zussen ook voor te lezen.
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.