0905TG-0402 Compassions holistische ontwikkelmodel staat centraal in de missie om kinderen te bevrijden van armoede in Jezus’ naam. De leerplannen die we hebben opgesteld voor onze programma’s zijn een essentieel middel om dit doel te bereiken. De afgelopen jaren hebben we een wereldwijd leerplan gecreëerd om kinderen te helpen holistisch te ontwikkelen: fysiek, geestelijk, cognitief en sociaal-emotioneel. Het is een niet-academisch programma, vergelijkbaar met een naschoolse toepassingslessen. In plaats van alleen wiskunde, leren de kinderen ook wiskundige vaardigheden toepassen in het dagelijks leven.
 
Door: Rachel Moye en Tobias van Sijll
 
Een goed voorbeeld is het vormen van een mening. In veel landen waar Compassion werkt, wordt de kinderen geleerd om stil te zijn en hun mening niet te uiten. In plaats van ze te vertellen wat ze moeten doen, stimuleren we kinderen hun eigen stem te laten horen en hun mening te geven. “We willen ze niet alleen dingen leren, maar ook helpen in het ontwikkelen en vormen van keuzes”, vertelt Mary Ann Springer, die het ontwerp van de leerplannen leidde. “We leren ze bijvoorbeeld om gezond te eten, zodat ze later in staat zijn zelf goede keuzes te maken wat betreft voeding.”
 
Tandenpoetsen en de 5 zintuigen
In ons kindsponsorprogramma zijn lessen gericht op de leeftijdsgroepen 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-18 en 19+. Voor de 3- tot 5-jarigen kan een fysieke les gaan over de basis van hygiëne, bijvoorbeeld tandenpoetsen. Een geestelijke les zou een CSP-EIC18-Implementer-1-1303Bijbelverhaal kunnen zijn. Een sociaal-emotionele les zou kan gaan over het leren omgaan met anderen. Een cognitieve les kan bijvoorbeeld gaan over de 5 zintuigen.
 
Gelijke standaards in de leerplannen verzekeren de kwaliteit van het programma in de Compassion-projecten wereldwijd. Het geeft de leraren makkelijk bruikbare en effectieve materialen en mogelijkheden om de kinderen te onderwijzen. Een ander belangrijk voordeel hiervan zijn de meetbare ‘resultaten’ en daarbij behorende ‘indicatoren’. “Elk lesplan en activiteit komt voort uit een van die vastgestelde beoogde resultaten en een indicator”, vertelt Springer. “Het doel voor ieder kind is om aan het einde van het programma de 4 vastgestelde resultaten te hebben bereikt, elk met 3 indicatoren.
 
Fysieke gezondheid als resultaat
Een voorbeeld van een resultaat van fysieke ontwikkeling is dat een kind ‘fysiek gezond is en goede keuzes maakt en toepast op het gebied van gezondheid.’ De 3 indicatoren die bij dit resultaat horen zijn:
1.    Het kind laat zien dat het zijn of haar fysieke lichaam kent en begrijpt.
2.    Het kind ondervindt minder ziekte, voedseltekorten en fysieke belemmeringen.
3.    Het kind maakt wijze levenskeuzes over gezondheid en seksualiteit.
 
Het leerplan biedt mogelijke lessen. Dit geeft de docenten een concreet en duidelijk pad naar de gewenste doelstellingen. Het helpt de docenten enorm  bij het voorbereiden van de lessen. Het leerplan bevat verschillende leermethodes om aan te sluiten bij de leerstijlen van kinderen, of het nu praktisch, audGH Field Topic-Mar 2009 Kafui Photo 3itief of visueel is. De meeste lessen zijn interactief en bevatten onderzoek, spelletjes en leren in kleine groepjes.
 
Cultuur en context
Omdat Compassion in veel verschillende culturen werkt, heeft elk van de landkantoren de vrijheid om het leerplan aan te passen aan de context en de specifieke behoeftes. Een van de lessen is bijvoorbeeld ontworpen om kinderen te leren hun veters te strikken. In veel gemeenschappen in Indonesië dragen de mensen sandalen. Het landkantoor in Indonesië haalt daarom deze irrelevante les eruit. In Rwanda legt men veel nadruk op onderwijs over vergeving, vanwege de interne conflicten die in het verleden in het land hebben gespeeld.
 
De toepassing van de leerplannen verschilt van land tot land. Sommige landen gebruiken de plannen zoals ze zijn en andere maken grote veranderingen. “Zolang er balans is hebben de landen vrijheid om de leerplannen aan te passen aan hun behoeften”, vertelt Springer.
 
Compassions leerplannen helpen kinderen om op een gezonde manier te ontwikkelen en helpen leraren bij het creëren van dagelijkse lessen. Ze hebben nu meer mogelijkheden en handvatten om kinderen specifiek en individueel te motiveren en in hen te investeren. De leerplannen zijn voor Compassion een essentieel deel van de missie: Kinderen bevrijden van armoede in Jezus’ naam.
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.