shainachurchblog-300x280Samenwerken met lokale kerken in ontwikkelingslanden klinkt misschien simpel. Maar er gaat heel wat aan vooraf, voordat er een stabiele samenwerking is tussen een lokale kerk en Compassion. Hier lees je hoe we dat doen.

Door: Brianne McKoy

Allereerst brengen we de armoedesituatie per regio van het land in kaart. Dat doen we aan de hand van:

  • de mate van ontwikkeling van de bevolking (Human Development Index)
  • de mate van ontwikkeling van kinderen in het bijzonder (Child Development Index)
  • de aanwezigheid van armoede
  • het percentage christenen
  • de mate van veiligheid en vrede

 

kerk

Relaties aangaan
Daarna doen we diepgaand onderzoek in de armste gebieden. We stellen vast of de eerder verzamelde informatie klopt. Vervolgens leggen medewerkers van Compassion contacten met voorgangers, dorpsoudsten, kerkenwerkers, en anderen in het gebied. Als de relaties zijn gelegd, introduceren we het werk van Compassion aan de kerken. Zij kunnen vervolgens een aanvraag indienen.

Vervolgens voert Compassion diepgaande één-op-één-gesprekken met de voorganger en andere kerkleiders. Ook moet de kerk Compassion voorzien van verschillende documenten waaruit de integriteit van de kerk blijkt. Nadat alle stappen hebben plaatsgevonden en zijn goedgekeurd, werken we naar de opening van een project toe.

Toewijding lange termijn
We kiezen om meerdere redenen voor deze uitgebreide werkwijze. Eén van de belangrijkste is dat we een langetermijn-toewijding willen. Toewijding van de kerk, toewijding van Compassion, toewijding aan kinderen en gezinnen in de gemeenschap.

 

kerk 2We willen geen ongezonde druk op kerken leggen zodat we zo snel mogelijk veel projecten kunnen openen en kinderen kunnen helpen. We gaan voor een sterke, betrouwbare relatie, zodat we gemeenschappen op lange termijn hulp kunnen bieden. Als een kerk betrokken raakt en een jaar later beslist dat de samenwerking toch niet bij hen past, dan zijn de kinderen daarvan het slachtoffer. We stellen het welzijn van de kinderen vanaf het begin centraal.

Hier lees je hoe Compassions samenwerking met de lokale kerk werkt.

 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.