EvelinDe afgelopen tijd hebben we veel verteld over de effectiviteit van kindsponsoring, maar hoe zit het met de ethische kant?

Er zitten verschillende ethische aspecten kindsponsoring:

  1. Is kindsponsoring oneerlijk omdat niet iedereen kan worden geholpen?
  2. Wordt een kind niet misbruikt door het te gebruiken voor fondsenwerving?
  3. Stimuleert kindsponsoring afhankelijkheid?

We geven graag onze visie op deze vragen.  Vandaag de tweede:
 
2. Wordt een kind niet misbruikt door het te gebruiken voor fondsenwerving?

Door: Amber van Schooneveld
 
Een goede ethische vraag is of we misbruik maken van kinderen door hun foto’s te gebruiken bij fondsenwerving. Gaat het er bij sponsoring meer om de sponsor een goed gevoel te geven dan om het helpen van kinderen? Is sponsoring gewoon een fondsenwervingsmodel?
 
Het belangrijkste eerst: De foto’s die Compassion gebruikt zijn de individuele kinderen die alle voordelen ontvangen van jouw sponsoring. Ouders/verzorgers van ieder kind geven toestemming dat Compassion de foto van hun kind gebruikt om een sponsor voor hem of haar te vinden.
 

13Het gaat zelfs nog verder. We willen niet alleen toestemming, we willen dat iedere mama en papa trots is op de foto die we maken van hun kind. We geloven in de waardigheid van ieder individu, dus gebruiken we geen foto’s waarvoor het kind of de ouders zich zouden schamen. We streven naar foto’s waarvan een trotse papa zou zeggen: ‘Dat is mijn dochter!’
 
Hongerbuikjes, vliegjes, etc.
Het is belangrijk om te communiceren over de verschrikkelijke noden in de wereld. Om echt tot actie over te gaan, moeten we weten dat actie hard nodig is. Daarom zijn we allemaal wel eens geconfronteerd met wat je noemt ‘de pornografie van armoede’ – foto’s die de extreme nood van kinderen in armoede laten zien. Hongerbuikjes, vliegjes op de ogen, etc.
 
Zo willen wij niet werken. Wij geloven dat mensen best wel weten dat er extreme nood in de wereld is. Wat ze niet altijd beseffen, is dat er hoop voor verandering is. Er is vooral heel veel hoop! Bij Compassion zien we heel veel jonge mensen die zelfvoorzienend leren leven en verantwoordelijke volwassenen zijn geworden.
 
Daarom willen we je bij Compassion niet choqueren met de ‘pornografie van armoede’ maar je liever verrassen met de hoop die je elke dag kunt vinden bij kinderen over de hele wereld.
 
Goed gevoel voor sponsor?
Sommigen zeggen dat sponsoring er meer om gaat sponsors een goed gevoel te geven dan het helpen van kinderen. Wanneer je een goed gevoel hebt doordat je kinderen helpt te ontsnappen uit armoede, dan is dat een mooie bijkomstigheid. We geven met elkaar gehoor aan het bijbelse mandaat om anderen in nood te helpen en het gevolg is vervulling: “Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.” (Spr. 11:25)
 
Maar Compassions missie is niet om sponsors een goed gevoel te geven. Onze missie is kinderen in Jezus’ naam van armoede bevrijden. Dat is onze dagelijkse drijfveer. We willen kinderen die in extreem zware omstandigheden leven een kans geven. Sponsoring stelt kinderen in staat hun potentieel te ontwikkelen en uit armoede te ontsnappen.
 
Sponsoring een fondsenwervingsmodel? Sponsored children eating Christmas meal at Project
Het is duidelijk dat sponsoring als fondsenwervingsmodel mensen motiveert. Als mensen één kind in nood zien die ze kunnen helpen, zullen ze dat sneller doen. Dat is slechts een praktische reden waarom we voor 1-op-1-sponsoring kiezen. Er is nog een veel belangrijkere reden: De kern van ons werk is de ontwikkeling van individuele kinderen.
 
Compassions aanpak is heel persoonlijk. Op een unieke manier richten wij ons op de verandering van individuele kinderlevens. Kinderen ontvangen niet alleen onderwijs, gezondheidszorg en andere fundamentele hulp, we helpen ze ook om op sociaal en emotioneel gebied te groeien. Ze leren gezonde omgangsvormen met anderen. En kinderen ontwikkeling zich ook cognitief: Ze leren vaardigheden die ze nodig hebben om zelfvoorzienend te zijn als volwassenen. We helpen ze ook emotioneel, want een kind dat geen hoop heeft en niet gelooft dat hij of zij waardevol is, zal minder snel uit armoede ontsnappen.
 
Dit is de reden waarom we de relatie tussen sponsor en sponsorkind zo serieus nemen bij Compassion. De relatie helpt niet alleen de sponsor om in contact te komen met een kind in armoede en meer te leren over een andere cultuur, het helpt vooral een kind om te leren en groeien. De wetenschap dat er een sponsor in een ander land is die om je geeft, voor je bidt en bemoedigende woorden naar je schrijft, dat maakt een groot verschil in je leven als kind.
 
1-op-1-sponsoring is niet een manier om geld te werven –  het is essentieel in onze aanpak om kinderen te helpen in hun ontwikkeling.
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.