CIV-PH933-4-1406Op 8 november 2013 werd de Filipijnen getroffen door de allesverwoestende tyfoon Haiyan. Meer dan 5000 mensen verloren hun leven en tienduizenden hun huizen en bezittingen. Direct na de tyfoon startte Compassion noodhulpacties via het bestaande netwerk van 339 lokale kerkpartners in het getroffen gebied.
 
In de eerste weken werden noodhulppakketten met voedsel, kleding, dekens, toiletartikelen, etc. uitgedeeld. Ook kregen duizenden mensen medische hulp van mobiele medische teams. Er werden waterfilters, tenten en muskietennetten uitgedeeld aan de getroffen bevolking. In de maanden die volgden begon Compassion met de wederopbouw en dit gaat door totdat de situatie volledig hersteld is.

“De directe noodhulp na de tyfoon is inmiddels afgelopen en de organisaties zijn vertrokken. Wij zullen hier altijd blijven voor de mensen, via ons bestaande netwerk van honderden kerkenpartners die de lokale situatie het beste kennen.” – Noel Pabiona, directeur Compassion Filipijnen

 
Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en is Compassion nog altijd volop bezig met langetermijnhulp op de Filipijnen. Het plan voor wederopbouw heeft 4 belangrijke pijlers:
 
1. Herstel Compassion-projecten
Mm alle activiteiten voor de kinderen weer zo snel mogelijk te laten starten, moesten binnen 2 maanden de 33 verwoeste en zwaar beschadigde Compassion-projecten grotendeels hersteld zijn en weer volledig functioneren. Ieder verwoest project ontving hiervoor 8.750 dollar en de benodigde assistentie. Beschadigde projecten kregen 1.500 dollar en assistentie. Per project werd vervolgens gekeken of er meer financiële hulp nodig was.
 

Nieuw huisje

Nieuw huisje

2. Herbouw en herstel huizen
6004 gezinnen van sponsorkinderen kregen hulp in de wederopbouw van hun huis. Ze ontvingen 500 dollar wanneer hun huisje compleet verwoest was en 225 dollar als het huis gedeeltelijk beschadigd was. Ook hier was extra hulp mogelijk, wanneer nodig.
 
 
 
3. Gezondheidzorg
In de weken na de ramp ontvingen 4.234 mensen medische zorg van de mobiele teams van Compassion. Maar na een ramp van deze omvang schuilt er groot gevaar op de lange termijn. Vanwege een gebrekInterim Report Photo 20 aan schoon drinkwater, hygiëne en goede sanitaire voorzieningen, steken ziektes veel gemakkelijker de kop op. Kinderen ontvingen vaccinaties en extra vitamines. Ook wordt hun gezondheid de komende maanden en jaren nauwlettend in de gaten gehouden. Waar nodig krijgen de projecten de (financiële) hulp om snel en adequaat te handelen wanneer een kind medische zorg nodig heeft.

 

4. Hulp in levensonderhoud
Wanneer je een getroffen familie alleen voorziet van noodhulp door hen een aantal weken van voedsel, kleding en toiletartikelen te zien, dan vergeet je hun welzijn op de lange termijn. Daarom is hulp in levensonderhoud een essentieel onderdeel van ‘wederopbouw’ van een gebied. Van elke familie wordt de economische situatie in beeld gebracht en van daaruit krijgen ze alle nodige assistentie en middelen.

Situatie gezin wordt in kaart gebracht.

Situatie gezin wordt in kaart gebracht.

Compassion voorziet bijvoorbeeld in huishoudelijke artikelen die de families hebben verloren tijdens de tyfoon en biedt ouders beroepstrainingen zodat ze een vak leren en makkelijker aan een baantje komen. Compassion wil hen in staat stellen in een eigen inkomen te voorzien. Goede voorbeelden hiervan zijn de vele vissers op de Filipijnen die hun bootje zijn verloren tijdens de ramp en nu zonder inkomen zitten. Compassion voorziet deze gezinnen weer van een bootje zodat ze kunnen vissen en geld verdienen. De economische situatie van de gezinnen wordt de aankomende maanden en jaren nauwlettend in de gaten gehouden.
 
Financieel overzicht wederopbouw

Onderdeel Totaal nodig Lokale bijdrage Vanuit noodhulp Compassion
1.Herstel Compassion-projecten 212.620,- 101.200,- 111.420,-
2.Herbouw en herstel huizen 2.266.935,- 465.310,- 1.801.625,-
3.Gezondheidzorg 119.187,- 3.000,- 116.187,-
4.Hulp in levensonderhoud 159.638,- 15.888,- 143.750,-
       
Projectmanagement 40.000,- 2.000,- 38.000,-
Onvoorzien 14.418,- 0 14,418
       
Totaal 2.812.798,- 587.398,- 2.225.400,-

*Alle bedragen zijn in US dollars
 

Regelmatige medische controles

Regelmatige medische controles

Evaluatie
Om de hulp en wederopbouw tot een succes te maken, is evaluatie van de uitgevoerde plannen erg belangrijk. De partnership facilitators (verbindingspersoon tussen Compassion en de lokale kerk) evalueert samen met het project en de kerk elke maand de situatie en de voortgang op de 4 bovengenoemde punten. Ook de medisch specialisten brengen elke maand verslag uit.
 
Ieder kwartaal wordt er een uitgebreide evaluatie geschreven van het totale project, de voortgang en de bestede financiën. In december 2016, wanneer het project ‘wederopbouw Filipijnen’ officieel ten einde komt, wordt onderzocht wat de impact is geweest op de lange termijn. Compassion staat voor verandering op de lange termijn en blijvende impact. Ook na een natuurramp als tyfoon Haiyan op de Filipijnen. Daarom zijn dergelijke evaluaties essentieel. Bovendien willen we blijven leren voor eventuele volgende keren.
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.