“Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.” 
Johannes 7:37,38
 
In het werk van Compassion staat Jezus centraal. Overal. Juist de verkondiging van Jezus zorgt voor een impact die zoveel verder gaat dan gevoede kinderen en herbouwde huizen alleen. Als Jezus degenen die dorst hebben uitnodigt om bij Hem te komen drinken, schetst hij meteen een toekomstperspectief: een bron van levend water zal uit hun binnenste voortvloeien. Met Jezus erbij wordt het zelfvermenigvuldigend. De dorstige wordt een bron. De armen worden eiken van gerechtigheid.
 
Bij Jezus wordt niet alleen je dorst gelest, maar komt ook je potentieel vrij. Je komt om te ontvangen, maar wordt een gever. Jezus zorgt ervoor dat de mensen die we liefhebben, voor wie we zorgdagen en die we dienen, zelf ook gaan liefhebben, zorgdragen en dienen. Alleen al in het afgelopen jaar kwamen meer dan 126.600 kinderen in Compassion-projecten tot geloof door voor het eerst in hun leven aan te geven Jezus te willen volgen.
 
126.600.
 
Dat betekent vandaag 347, gisteren 347, morgen 347, elke dag weer. Dat is bizar mooi nieuws. Elke keer is het weer een beetje Kerst. Jezus wordt geboren in een klein en kwetsbaar kind, op een extreme plek in de marge van deze wereld. Dat is natuurlijk levensveranderend voor de kinderen zelf. Maar sta eens stil bij welk potentieel er loskomt als Jezus in een kind de ruimte krijgt. Als de 1,6 miljoen kinderen die op dit moment in onze programma’s zitten Jezus gaan belijden en uitleven in gezinnen waar geweld, armoede en hopeloosheid de boventoon hebben gevoerd. Als deze kinderen straks zelf gezinnen gaan vormen.
 
Compassion kiest ervoor dat elke euro die we in een kind investeren, combineren met de expliciete verkondiging van Jezus’ naam. Je mag hier veel van verwachten! We hopen dat ook uw sponsorkind een bron van levend water in zijn gezin en gemeenschap wordt. In Jezus’ naam.
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.