facebook-logoHet kan gebeuren dat je sponsorkind of de ouder(s) je een verzoek stuurt via bijvoorbeeld Facebook. Compassion stimuleert zo veel mogelijk het contact tussen de sponsor en het sponsorkind. We vinden het geweldig dat sponsors vanuit hun betrokkenheid graag contact willen met hun sponsorkind. Er zijn hierbij echter een aantal dingen belangrijk om voor ogen te houden.
 
Door: Judith van den Hoorn – sponsorrelaties Compassion
 
Bescherming van kinderen
Kinderen beschermen staat bij Compassion op de eerste plaats. “Alle communicatie is erop gericht de waardigheid van ieder kind te waarborgen en de privacy van elke familie te respecteren.” Daarom leren de kinderen op de projecten contact met de sponsor te hebben via  brieven en niet via andere kanalen. Wanneer het contact tussen sponsorkind en sponsor buiten Compassion om gaat, kunnen wij de bescherming van kinderen niet meer 100% garanderen. We willen daarin elk risico vermijden.
 
Bescherming van sponsors
Het kan ook voorkomen dat het contact buiten Compassion om voor jou als sponsor leidt tot een vervelende ervaring. Zo kan het gebeuren dat er door iemand anders contact wordt gelegd met het account van je sponsorkind, of via een nep-account onder de naam van het sponsorkind. Het is meerder keren voorgekomen dat deze persoon de sponsor op een gegeven moment om geld vraagt. Dit is vervelend voor de sponsor en zou zelfs het sponsorkind in gevaar kunnen brengen. Het komt ook voor dat het sponsorkind zelf op een gegeven moment om geld begint te vragen. We willen deze situaties te allen tijde voorkomen.
 
Close-up view of a girl from the back of her head looking at the computer screen learning at projectCultuurverschillen
In elke cultuur wordt er anders gecommuniceerd. In onze westerse cultuur is het heel normaal om te communiceren via e-mail, sms, Facebook, of met een brief. Vaak schrijven we van jongs af aan al briefjes naar bijvoorbeeld klasgenootjes. In veel landen en culturen is dit anders. Onze projectmedewerkers begeleiden de kinderen daarom met het schrijven van de brieven, als dat nodig is. Deze begeleiding kunnen zij niet bieden wanneer de kinderen op eigen gelegenheid via internet met hun sponsor contact hebben. Hierdoor kan miscommunicatie ontstaan. Daarnaast kan het ook voorkomen dat kinderen via sociale media toegang hebben tot foto’s van sponsors van bijvoorbeeld een huis, auto of andere (luxe) spullen. Dit kan cultureel ook gevoelig liggen.
 
Sneller communiceren in de toekomst
Het is leuk en goed om met je sponsorkind te communiceren en we zijn enorm dankbaar dat je dit graag doet. Daarom moedigen we het aan om zo veel mogelijk te schrijven met hem of haar. Via de brieven kan jij je sponsorkind bemoedigen. Dat is van onschatbare waarde voor een kind dat opgroeit in armoede. Om dit proces te blijven verbeteren, zijn er concrete plannen om het communicatietraject tussen sponsor en sponsorkind te versnellen. In de loop van 2016 kunnen de brieven binnen maximaal 2 weken over en weer gestuurd worden.
 
Dus wat moet ik doen als ik een Facebook-verzoek krijg?
Wanneer jouw sponsorkind je benadert via internet, willen we je vragen om hier niet op in te gaan, maar contact met Compassion op te nemen. Wij kunnen jou dan, met als basis de bovengenoemde punten, adviseren wat je verder het beste kunt doen.
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.