Even een vraag:

De meest gedeelde definitie van extreme armoede is door de Wereldbank opgesteld. Zij definieert extreme armoede in economische termen: minder dan $1,90 per dag verdienen.

Maar de Wereldbank beschrijft armoede ook als volgt:

“Armoede is honger. Armoede is geen dak boven je hoofd hebben. Armoede is ziek zijn en niet naar een dokter kunnen. Armoede is dat je geen toegang tot onderwijs hebt en niet kunt lezen. Armoede is werkloos zijn, angst voor de toekomst hebben, en elke dag moeten proberen te overleven. Armoede is dat je een kind verliest aan een ziekte vanwege vervuild water. Armoede is machteloosheid, een gebrek aan vrijheid en iemand die voor je opkomt.”

Zie jij wat er aan deze beschrijving nieuw is?

Niet de honger, geen dak boven je hoofd hebben, de angst of machteloosheid. Nee. Extreme armoede is en zal al deze dingen namelijk altijd zijn.
Wat er nieuw is, is dat de Wereldbank de grens van extreme armoede in oktober 2015 op $1,90 heeft gezet. Dat is een stuk hoger dan de $1,25 uit 2009.

grafiek
Bron: Ferreira et all 2015 op worldbank.org
 
Deze drempel vertegenwoordigt het minimumbedrag dat iemand nodig heeft om zijn of haar primaire levensbehoeften in de 15 armste landen van de wereld te vervullen.

Eenvoudig gezegd: vanwege inflatie en de kosten van voedsel in deze landen is de armoedegrens van $1,25 opgerekt naar $1,90. Hier vind je de uitleg van hoe ze tot deze grens gekomen zijn en hoe extreme armoede gemeten wordt.
 
Wat is er dan allemaal veranderd?

Niet zoveel, eigenlijk, als je bedenkt dat de armoedegrens eenvoudigweg is verhoogd omdat het leven duurder is geworden.

Dr. Scott Todd, Compassions directeur voor ‘Global Advocacy’, zegt:

“Deze verandering heeft te maken met de Koopkrachtpariteit (KKP), maar verandert de dagelijks realiteit van je sponsorkind niet. We moeten de grens af en toe aanpassen om een definitie van extreme armoede in economische termen te houden. Het is niet perfect, maar op dit moment wel de beste manier om de economische status van de armste mensen in de wereld in kaart te brengen.”

 
Zoals je in de grafiek hieronder ziet, zou de schatting van het aantal mensen dat in extreme armoede leeft relatief gelijk zijn bij zowel $1,25 als $1,90.

grafiek2
Bron: blogs.worldbank.org
 
Van de mensen die in extreme armoede leven, zijn er ongeveer 400 miljoen kind.

Alhoewel de extreme armoedegrens is veranderd, zijn de huidige leefomstandigheden van de kinderen amper verbeterd.

De wereldwijde armoedegrens gaat over inkomens en consumptiedata. Wat het niet reflecteert zijn andere levensomstandigheden en afhankelijkheden die kinderen beroven van kansen en hoop, zoals toegang tot schoon water, voeding, goed onderwijs, gezondheid en medische zorg.
 
Ook zegt het niets over hoe individuele mensen omgaan met de bronnen die ze hebben, in relatie tot hun noden. Die omstandigheden en behoeften hebben te maken met een enorm breed spectrum aan factoren, zoals hun woonplaats, geslacht, familiesamenstelling en economische gesteldheid van hun land.

Maar.

En dat is een grote ‘maar’…

Er leven steeds minder mensen onder deze armoedegrens. Onderzoek toont aan dat meer en meer mensen uit extreme armoede worden getild.

In 2012 leefden er 902 miljoen mensen in extreme armoede; dat is 12,8% van de wereldbevolking. In 1990 waren dat er bijna 2 miljard (37%). De Wereldbank schat dat aan het eind van 2015 minder dan 10% onder de nieuwe armoedegrens leeft (702 miljoen mensen).

Dat betekent dat er in de afgelopen 25 jaar 1 miljard mensen uit extreme armoede zijn gekomen!
 
Het is moeilijk en complex om armoede te meten en een benchmark op te zetten. De aantallen zijn nooit exact en allesomvattend. De Zweedse doctor, academicus, statisticus en spreker Hans Rossling zei in de BBC-documentaire Don’t Panic – End Poverty het volgende:

“Het is niet eenvoudig om extreme armoede te meten. Er zijn altijd onzekerheden. Maar het lijdt geen twijfel dat de trend heel snel daalt en dat het vorige doel inderdaad behaald is. Maar, ik ben een statisticus, en ik weet dat alhoewel we een trend zien, we er niet van uit kunnen gaan dat die zich zomaar zal doorzetten. Het kan zich afvlakken, omdat het laatste stuk vaak het moeilijkst is. Maar aan de andere kant zien we dat het niet onmogelijk is om extreme armoede in het jaar 2030 te hebben uitgebannen.”

 
2030 –  over slechts 15 jaar – is het jaar waarin de Verenigde Naties armoede in al haar facetten in de hele wereld wil hebben uitgeroeid. Het is de eerste van de 17 Sustainable Development Doelen die door de 193 lidstaten tijdens de United Nations Sustainable Development Top in september 2015 zijn aangenomen.

Dit is een heel ambitieus doel. Maar een doel waar heel veel mensen, waaronder Compassion, in geloven. We kunnen dit in onze generatie bereiken.
 
Alhoewel het meten van extreme armoede nooit helemaal foutloos zal zijn, moeten we het met deze cijfers en onderzoeken doen. Ze sporen ons aan om te helpen, te bidden en te vechten voor hen die nog vastzitten in de vicieuze cirkel van extreme armoede.

Je kunt er in elk geval van uitgaan dat Compassion vastberaden blijft werken aan een wereld zonder extreme armoede.

In de Bijbel spreekt God vaak over de armen en behoeftigen. Hij vraagt van ons dat we gul geven en dat we voor de armen opkomen. Die opdrachten liegen er niet om.

Het zal ook onze visie op kinderen niet veranderen.

Op dit moment volgen meer dan 1,7 miljoen kinderen onze holistische kindontwikkelings-programma’s, via meer dan 6.900 kerken in 26 landen. Deze kinderen groeien op in extreme armoede en krijgen nu intensieve zorg van onze medewerkers. Daarnaast hebben zij allemaal een sponsor die achter hen staat, hen aanmoedigt en in staat stelt zich gezond te ontwikkelen en zelfredzaam te worden.
 
En het zal ook onze werkwijze niet veranderen.

We helpen kinderen zich te ontwikkelen op geestelijk, economisch, sociaal, emotioneel, cognitief en lichamelijk gebied – door lokale kerken en programma’s waarin Jezus centraal staat.

Ieder kind dat wij helpen komt in aanraking met het Evangelie van Jezus Christus, en wordt in het project gekend, geliefd en beschermd.
 
En het zal zeker ons rotsvaste geloof in Jezus Christus niet veranderen. Want het is vanwege de grote God die wij dienen, dat de kinderen in onze projecten nooit meer zullen voelen dat ze deel uitmaken van die grote massa armen in de wereld van wie niemand de namen weet. Hoe je armoede ook definieert.
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.