“Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heef je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen’.” – Lukas 1:30-33

Christmas Cards
 
Gelukkig is Kerst veel meer dan onze huizen decoreren en een heerlijke maaltijd met familie. Zoals het in Jakobus staat: ‘elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven’. Kerst is een tijd om dat te herinneren en te danken voor het perfecte kerstgeschenk: Jezus.
 
Aan zijn koningschap zal geen einde komen. Wat een prachtige herinnering in deze tijd van het jaar dat God niet alleen Zijn zoon naar de aarde zond om voor onze zonden te sterven, maar ook dat zijn koningschap nooit zal eindigen.
 
Het is voor Compassion enorm belangrijk dat we Christus centraal stellen. Dit houdt in dat in de 26 landen waar we werken, ieder kind de mogelijkheid krijgt over de liefde van Christus te horen en die liefde via medewerkers te ervaren. Wat een geschenk om Jezus te kennen en een persoonlijke relatie met Hem te hebben. We willen je aanmoedigen om te delen over het prachtige geschenk van Jezus wanneer je een brief schrijft aan je sponsorkind.
 
Via deze weg willen we je bedanken voor je ondersteuning het afgelopen jaar. Bedankt voor je vrijgevigheid, gebed, aandacht, zorg en liefde voor de kinderen in Compassion-projecten. We hopen en bidden dat we in 2016 nog meer kinderen kunnen helpen om uit armoede te ontsnappen, in Jezus’ naam. En dat sponsoring ook jou tot zegen zal zijn.
 
We wensen je een gezegend kerstfeest.
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.