Missie Compassion 1Er zijn veel organisaties die het probleem van armoede bestrijden en dat is enorm positief. Deze blog geeft antwoord op de vraag wat Compassion onderscheidt en hoe Compassion kinderen uit armoede bevrijdt.
 
Wat is de missie van Compassion?
God heeft ons de opdracht gegeven om op te komen voor kansarme kinderen. Deze kinderen leven in armoede en dat zorgt ervoor dat ze op geestelijk, fysiek, economisch en sociaal-emotioneel gebied tekort komen. Compassion wil hen een leven in vrijheid bieden, zodat deze kinderen op kunnen groeien tot gezonde volwassen mensen, christenen die verschil maken in hun omgeving en verantwoordelijkheid dragen!
 
Moet je christen zijn om via Compassion te sponsoren?
Nee, iedereen kan via Compassion een kind sponsoren. Bedenk wel dat kinderen in hun brieven vaak schrijven over het geloof of om gebed vragen.
 
Waarom richt Compassion zich op de ontwikkeling van individuele kinderen en niet allereerst de gemeenschap?
Compassion is in de afgelopen 60 jaar tot de volgende conclusie gekomen: een veranderd persoon heeft veel meer impact op zijn of haar omgeving dan iemand wiens leefomstandigheden alleen veranderd zijn. Gemeenschapsontwikkeling is een belangrijke aanvulling op het werk wat wij doen, omdat dit zich richt op externe omstandigheden. Compassion richt zich echter op de individuele ontwikkeling van een kind, omdat uit onderzoek (april 2013) blijkt dat dit zorgt voor langer onderwijs, meer kans op goede banen en de ontwikkeling van stabiele leiders en beïnvloeders in de omgeving.
 
Their First Christmas GiftHoe selecteert Compassion kinderen voor de projecten?
Lokale projectmedewerkers selecteren kinderen voor de projecten, en doen dat altijd in overleg met de ouders. Omdat we zoveel mogelijk gezinnen willen helpen, neemt Compassion meestal 1 en maximaal 3 kinderen uit een gezin op. Het belangrijkste criterium is de mate van armoede waarin het kind leeft. Compassion helpt eerst degenen die het hardste hulp nodig hebben. Compassion maakt hierbij géén onderscheid in etniciteit of religie. Ieder kind is welkom. De meeste kinderen die in Compassion-projecten worden opgenomen, hebben op dat moment geen christelijke achtergrond. Onze programma’s zijn wel christelijk en elk project is verbonden aan een lokale christelijke gemeente. Compassion wil dat ieder kind levend geloof in actie ziet, het Evangelie hoort en onderwezen wordt over wie Jezus Christus is. Maar geen enkel kind of gezin is verplicht om christen te worden. Het is en blijft een vrije keuze.
 
Ben ik de enige sponsor van mijn sponsorkind?
Ja, ieder kind heeft 1 sponsor. Het is wel mogelijk om samen met anderen een kind te sponsoren. Dan wordt 1 persoon uit de groep de contactpersoon.
 
Welke impact heeft mijn sponsorgeld op het leven van een kind in armoede?
Jouw sponsorbijdrage zorgt er praktisch voor dat een kind medische zorg, extra onderwijs, gezonde voeding, emotionele en geestelijke zorg en andere projectactiviteiten krijgt. Zonder het project zouden de sponsorkinderen deze hulp waarschijnlijk nooit ontvangen.
 
Ons doel is dat ieder kind na het afronden van de middelbare school zelfredzaam is. Dat betekent dat een jongere de juiste houding en vaardigheden heeft om te solliciteren, maar ook dat hij/zij zich zoveel mogelijk een vak eigen heeft gemaakt. Daarnaast heeft het sponsoren van een kind ook een positief effect op het gezin.
 
Een sponsorkind neemt wat hij/zij geleerd en ontvangen heeft op het project mee naar huis en deelt dit met andere broertjes en zusjes. Voor ouders worden er op het project regelmatig activiteiten en cursussen georganiseerd op het gebied van opvoeding, veiligheid en hygiëne.
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.