KILIMANJARO CLIMB FOR CLEAN WATERMisschien heb je de laatste tijd het woord Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen wel eens voorbij horen komen. Ook al weet je niet zeker wat ermee bedoeld wordt, als je een kind bij Compassion sponsort, heb je er meer mee te maken dan je denkt!
 
Ten eerste, wat zijn deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)?
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn een pakket van doelen van de VN, die een einde willen maken aan wereldarmoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Ze zijn een vervolg op de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s) die afgesproken zijn in 2000 en aan het eind van 2015 zij afgelopen. Omdat Compassion zich richt op het bestrijden van armoede, zijn deze doelstellingen ook belangrijk voor ons en willen we hieraan meewerken.
 
Er waren acht MDG’s en er zijn 17 SDG’s. Dat is een enorme toename! Veel van de doelstellingen staan in direct verband met het werk van Compassion in ontwikkelingslanden. Er zijn critici die vinden dat te veel doelen een gebrek aan focus kan veroorzaken. Het doel van de SDG’s blijft echter hetzelfde: het uitroeien van armoede voor 2030. Dat Compassion hetzelfde doel wil bereiken, blijkt bijvoorbeeld uit de onlangs gestarte 2030-campagne. Lees er hier meer over!
 
Wat is er bereikt door de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s)?
Er is verandering gekomen. Veel verandering. In 2010 was de wereldarmoede gehalveerd ten opzichte van het niveau van 1990. Dat betekent dat er, ondanks de wereldwijde economische crisis, minder mensen in absolute armoede leven. Wereldwijd is het sterftegetal van kinderen bijna gehalveerd. Dit is minder dan het doel van 2/3e vermindering dat gesteld was door de MDG’s.
 
Toch is er door de MDG’s niet voldoende nagedacht over de oorsprong en oorzaak van armoede, en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De MDG’s benoemden geen mensenrechten en waren alleen gericht op de ontwikkeling van landen. Vandaar de extra SDG’s.
 
Waar komt Compassion in beeld?
De nieuwe doelen (SDG’s) voorzien organisaties als Compassion van belangrijke informatie. Zo beschrijven ze uitdagingen die wij als organisatie tegenkomen. Ook houden ze wereldwijde ontwikkelingen bij door verslagen.
Dit is bijzonder nuttig omdat veel van de SDG’s direct overeenkomen met wat Compassion doet. Als het gaat over doelen en het bereiken daarvan, hebben we echter soms een andere aanpak. Hieronder lees je een deel van de SDG’s die het meest overeenkomen met ons werk, samen met de overeenkomsten en verschillen.
 
SDG 1: Maak een einde aan armoede in alle opzichten en overal.
Twee superlatieven in één zin van 10 woorden: dat is de eerste reden waarom sommigen zeggen dat de SDG’s te hoog gesteld zijn. De doelstellingen van Compassion zijn ook groots en moedig, maar zijn gericht op kinderen omdat God dit herhaaldelijk vraagt en omdat het zinvol is.
Onze missie geeft het blikveld die de SDG’s niet echt hebben: “In antwoord op de Grote Opdracht, werkt en handelt Compassion als een advocaat voor kinderen om hen te bevrijden van hun geestelijke, economische, sociale en lichamelijke armoede en stelt ze in staat om verantwoordelijke en volwaardige Christelijke volwassenen te worden.”  Wij geloven (en onafhankelijke studies hebben dit bevestigd) dat kindsponsoring één van de meest effectieve manieren is om armoede te verslaan.
 
A Healthy Start to a Promising FutureSDG 2: Maak een einde aan honger, bereik voedselveiligheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
Compassion is geen voedselhulporganisatie, maar kinderen worden geholpen door lokale kerken, het geven van gezond voedsel en het voorkomen van voedseltekort.
Moeders en baby’s in ons Child Survival Programma krijgen goede voeding. Compassions ondersteuning helpt families om voedsel te verbouwen voor zichzelf en bijvoorbeeld een kudde dieren te laten groeien. Ook ontvangen families aanvullend voedsel voor ondervoede kinderen.
 
SDG 3: Garandeer gezonde levens en promoot gezondheid van iedereen op elke leeftijd.
Compassion wil meer en meer volwassenen een gezond leven geven. Om dit te bereiken, wil Compassion deze mensen al vanaf hun kindertijd helpen. Wij zijn gericht op de armsten, daar waar ze het meest kwetsbaar zijn.
 
SDG 4: Verzeker volledig en toepasbaar kwalitatief onderwijs en promoot levenslange leermogelijkheden voor iedereen.
Onderwijs is de hoeksteen van het kindsponsorprogramma: voor alle kinderen in de basisschool leeftijd die door Compassion ondersteund worden, is onderwijs noodzakelijk. De partnerkerken van Compassion voorzien in studiebegeleiding, schoolgeld, uniformen, bibliotheken met boeken en computers en andere benodigdheden. Dit alles met hulp van sponsors en aanvullende hulp van Compassion.
Jongeren krijgen beroepsopleidingen, soms in samenwerking met lokale organisaties en soms direct door de kerk. Ons doel is om er alles aan te doen dat iedere jongvolwassene die het Compassion-traject doorlopen heeft, het zal afsluiten met een bruikbare opleiding die hij of zij gekozen heeft.
 
Binnenkort lees je het vervolg op deze blog!
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.