In een vorig bloA Week on the Farmsg kon je lezen wat Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn en waarom deze voor Compassion van betekenis zijn. Ook las je al een aantal SDG’s die het meest overeenkomen met het werk van Compassion. In dit blog lees je de rest van de SDG’s die belangrijk zijn voor ons werk!
 
SDG 5: Bereik gelijkheid tussen mannen en vrouwen en bevestig vrouwen en meisjes.
In het Compassion-project krijgen jongens en meisjes dezelfde kansen. Maar in sommige delen van de wereld is dat niet het geval.
Een cruciaal aspect van onze water-, sanitair- en hygiëne-inspanningen, is om tienermeisjes alle mogelijke benodigdheden, veiligheid, privacy en waardigheid te geven. Dit is belangrijk voor hun overgang naar de pubertijd, zodat ze niet elke maand een aantal schooldagen missen, achter komen met schoolwerk en uiteindelijk vroegtijdig school verlaten omdat ze vrouw worden.
 
Lokale kerken zetten zich ook in om ouders en de hele gemeenschap te informeren over schadelijke onderwerpen zoals kindhuwelijken en mensenhandel. Zo creëren we bewustzijn over de gevaren en helpen we dit voorkomen.
 
SDG 6: Garandeer beschikbaarheid en duurzaam management van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
De lokale kerken die met Compassion samenwerken bekijken elk jaar of er kritieke nood is en waar een WaSH-interventie (Water, Sanitair en Hygiëne) nodig is. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er waterbronnen of wateropslagtanks gemaakt worden.
Wij weten dat veilig water de sleutel is om duizenden dodelijke ziektes te voorkomen, zodat kinderen gezond op kunnen groeien. We garanderen ook dat elke waterbron en watersysteem lokaal onderhouden wordt: als een onderdeel kapot gaat, weet de lokale bevolking hoe dit gerepareerd of vervangen moet worden. Ook leren ze elkaar hoe de apparatuur werkt.
 
SDG 7: Garandeer toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen.
Net zoals een aantal andere SDG’s is dit in het werk van Compassion niet de eerste focus. Maar er zijn duizenden mensen over de hele wereld  – in het bijzonder op het platteland in arme landen – die gebruik maken van zonne-energie, dankzij Compassion. Zo worden er bijvoorbeeld zonnepanelen geplaatst.
 
SDG 8: Promoot stabiele TG111_0061 Ruth Amegbletoen duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en geschikt werk voor iedereen.
Ook hier creëert Compassions directe invloed vooruitgang. Het voorziet zelfs in een lokale economie in verafgelegen gebieden. Bedrijven die broeikassen leveren, landbouwbedrijven of visbedrijven helpen families om een volledig bedrijf te laten groeien. Dit zorgt ervoor dat de levensstandaard van het hele dorp verbetert. Er is een Compassion-project in Indonesië met een chili-boerderij waar de kinderen landbouwvaardigheden leren. De kinderen kunnen weer doorgeven wat ze leren.
 
SDG 10: Verminder ongelijkheid in en tussen landen en SDG 16: Promoot vrede in alle samenlevingen, maak recht toegankelijk voor iedereen en maak effectieve en betrouwbare wetten op alle niveaus.
Door samen te werken met bijna 7000 lokale kerken over de hele wereld, pakt Compassion deze grote onderwerpen aan. Eén voor één, kind voor kind, familie voor familie. De lokale kerk is in staat om de echte noden van zijn gemeenschap te begrijpen en diegene te bereiken die hun hulp nodig hebben.
In tegenstelling tot de Millenium doelenstellingen (MDG’s), benadrukken de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) de noodzaak van algehele ontwikkeling. (Lees in deze blog het verschil tussen Millenium doelstellingen en Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) . Compassion gelooft dat dit essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen die het meest in nood zijn. Compassion vindt het geweldig om te zien dat door het kindontwikkelingsprogramma kinderen op alle gebieden tot bloei komen. We zorgen voor hen op lichamelijk, sociaal-emotioneel, economisch, cognitief en geestelijk gebied.
 
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.