Het was een emotionele vergadering die we als directie afgelopen najaar hadden met Jimmy Mellado, internationaal directeur van Compassion. We bespraken de slechtste scenario’s die mogelijk waren voor India. We hebben gebeden en wilden nog niet geloven dat we India echt zouden moeten verlaten. Nu is het toch zover. Ongeloof, verontwaardiging, boosheid, berusting, hoop… alle emoties zijn langskomen in mijn eigen hart en in die van alle collega’s en betrokken sponsors.
 
Jimmy schreef onderstaande (vertaalde) blog en daar heb ik eigenlijk niets aan toe te voegen. Op zijn hartekreet: ‘Ik ben er van overtuigd dat niets, geen regering, geen politiek, geen land, het werk van God in het hart van een kind kan stoppen!’ kan ik alleen maar ‘amen!’ zeggen.
Blijft u met ons bidden voor de kinderen en de gezinnen?
Nienke Westerbeek, directeur Compassion Nederland
 
Blog van Santiago “Jimmy” Mellado
Vandaag schrijf ik een blog die ik hoopte nooit te hoeven schrijven. Met pijn in mijn hart zijn we het proces gestart om onze projecten in India te sluiten. Als er in de komende weken niets verandert, dan sluiten de deuren op 15 maart.
 
Maanden geleden is de Indiase overheid begonnen met het tegenhouden van fondsen voor onze veldkantoren en lokale kerkpartners. Zonder deze fondsen kunnen we onze medewerkers niet langer betalen en onze kerkpartners en kinderen niet voorzien van de middelen die ze nodig hebben. We hebben alles geprobeerd om deze situatie met de Indiase regering op te lossen. Maar tot op heden hebben alle inspanningen niet geresulteerd in een oplossing.
 
Dit is een moeilijk moment in de geschiedenis van Compassion en ik ben overweldigd door emoties. Mijn hart is gebroken voor de meer dan 145.000 baby’s, kinderen, jongvolwassenen en moeders, die niet langer de hulp van het Compassion-project ontvangen. Ik ben verdrietig over het feit dat de samenwerking met de ruim 580 kerkpartners wordt beëindigd. Ik ben bezorgd over onze 127 medewerkers die zich hebben toegewijd om de allerarmsten in hun eigen gemeenschap te helpen.
 
Toch blijf ik grote hoop houden voor India.
 
Ook als Compassion vertrokken is, blijven de ruim 580 kerken zich hartstochtelijk inzetten voor de zorg van de kinderen. Door het hele land blijven ze doen wat ze kunnen om de families te helpen. Het model van Compassion is altijd bedoeld om de lokale kerk op te bouwen, zodat zij de lokale gemeenschap beter kunnen dienen. We vertrouwen dat deze kerken sterker zijn geworden door de jarenlange samenwerking met Compassion en dat zij nu hierdoor blijven voorzien in de unieke behoeften van de gemeenschappen.
 
Ik heb ook hoop voor de toekomst, want ik heb een aantal van deze kostbare Indiase kinderen ontmoet en ik ben getuige geweest van hun veerkracht. Ik ben er van overtuigd dat niets, geen regering, geen politiek, geen land, het werk van God in het hart van een kind kan stoppen.
 
En ik hoop met heel mijn hart dat het werk van Compassion niet helemaal ten einde is in India, het land waar één derde van ‘s werelds armste kinderen woont. God heeft Compassion geroepen om kinderen te bevrijden uit armoede en ik geloof niet dat Hij Indiase kinderen daarbuiten laat. Ik weet niet hoe onze bediening in India er in de toekomst uit zal zien, wel ben ik er van overtuigd dat we Gods leiding blijven volgen.

Ik ben geraakt door de trouw van u en onze sponsors die naast ons lopen in dit proces. U hebt gebeden. U hebt gevast. U hebt uw lokale regeringsleiders aangesproken en u heeft namens Compassion gesproken via sociale media. Ik ben onder de indruk van onze Compassion familie – tienduizenden mensen uit verschillende hoeken die verbonden zijn voor kinderen die we wellicht nooit persoonlijk zullen ontmoeten. Dat is krachtig! Dat maakt ons nederig.
 
Ik verzeker u dat Compassion geen wetten in India heeft overschreden. We waren en blijven toegewijd aan het handhaven van de wetten van elk land waar we werken. U heeft wellicht vanuit Indiase media berichten gehoord dat wij kinderen dwingen zich te bekeren tot het christelijk geloof om zo toegang te hebben tot ons programma. Dat is natuurlijk simpelweg niet waar. We werken samen met lokale christelijke kerken om de liefde van Jezus op een tastbare manier te laten zien, maar we hebben nooit een kind gedwongen zich te bekeren tot het christelijk geloof. Als we dat zouden doen, zou dat geweld doen aan de waardigheid, vrijheid en genade die Jezus zo openlijk en vrij aan een ieder van ons geeft. Het holistische kindontwikkelingsprogramma van Compassion wordt door onze kerkpartners uitgedeeld aan kinderen in nood, ongeacht afkomst, religie, kaste of geloofsovertuiging.
 
Ondanks deze hartverscheurende situatie in India, groeit het werk van Compassion nog steeds. We blijven 1,8 miljoen kinderen in 25 andere landen dienen. Onze samenwerking met meer dan 6.700 kerken in die landen is sterker dan ooit. En onze toewijding aan Gods oproep om kinderen te bevrijden uit Jezus’ naam is standvastig.
 
Bedankt voor uw steun in deze moeilijke periode. Ik wil u vragen om te blijven bidden voor de kinderen in India. Bid alstublieft dat God de kerk in India zal blijven toerusten en dat zij blijven opkomen voor de zorg van de kwetsbare kinderen. Bid ook voor de leiders van India, dat zij open staan om rechtstreeks met ons te praten over deze situatie, zodat we tot een onderlinge verstandhouding komen, wat ten goede komt aan de kinderen in India. Tenslotte, blijf alstublieft bidden voor Compassion, dat alhoewel sommige deuren sluiten, nieuwe deuren open mogen gaan.
 
Santiago “Jimmy” Mellado, directeur Compassion International
 
Bent u sponsor van een kind in India? U ontvangt hierover persoonlijk bericht van ons. Op onze website vindt u veelgestelde vragen en leest u wat dit voor u als sponsor betekent: www.compassion.nl/india
 
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.