Overstromingen, aardverschuivingen, extreme droogte, hongersnood en als klap op de vuurpijl: een vuilnisbelt die instort. Een bericht op NU.nl is voor velen een levensbedreigende situatie. Op zijn minst een gebeurtenis die het leven op z’n kop zet.

Etawa (28) is alleenstaande moeder van twee zonen, Compassion-sponsorkinderen. Zij verdient normaal gesproken 25 cent per dag met het verzamelen van plastic op de vuilnisbelt van Addis Ababa, Ethiopië. Nu is ze werkloos en weet ze niet hoe ze moet rondkomen.

Na heftige regen trad de rivier buiten zijn oevers en vaagde het water het huis van Alvaro en zijn vader volledig weg. Hun bezittingen zijn weg of onbruikbaar. Geld om opnieuw te beginnen, is er niet. Alvaro is één van de 1417 sponsorkinderen die getroffen zijn door deze ramp in Peru.

 

Hulp tijdens een ramp
Compassion maakt geen deel uit van het Christelijk Noodhulpcluster of Giro 555. Wij richten ons in eerste instantie op de ontwikkeling van kinderen en niet op noodhulp. Toch zijn we nauw betrokken bij sponsorkinderen en hun families in een rampgebied, want zo’n ramp heeft natuurlijk wel impact op de ontwikkeling van getroffen kinderen. Die hulp bieden we direct of via een partnerorganisatie die lokaal humanitaire hulp biedt. Daarnaast helpt Compassion de lokale kerk en de families van sponsorkinderen om beter voorbereid te zijn op een ramp. Met als doel: als een ramp zich voordoet, kunnen zij zich staande houden zonder hulp van buitenaf. Compassion is geen hulporganisatie die van buitenaf hulp biedt. Compassion is een project dat verbonden is aan een lokale kerk met lokale medewerkers die met hulp van Compassion-sponsors van binnenuit een gemeenschap helpt. Compassion is er voordat een ramp zich voordoet, op het moment suprême en ook als een ramp voor ons geen nieuws meer is.
 
In actie komen
Sponsors van kinderen die getroffen worden door een ramp krijgen dit zo snel mogelijk persoonlijk van Compassion te horen. Zijn hebben de mogelijkheid om heel gericht te helpen met gebed en eventueel een extra familiegift. Ook iedereen die geen sponsor is kan via Compassion doneren bij een ramp. Ons Fonds Noodhulp zetten we in op plekken waar een ramp zich voordoet. Via dit fonds kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor hen die getroffen worden door de hongersnood in Afrika. Op dit moment gaat een groot deel van dit fonds naar Tanzania, Uganda, Kenia en Ethiopië: de landen waar nu de hongersnood steeds verder toeneemt.
 
Moeder Teresa zei ooit: ‘In dit leven kunnen we niet allemaal grote dingen doen, maar wel kleine dingen met grote liefde.’ Laten we tot zegen zijn voor hen die lijden. Laten we bidden en indien mogelijk geven.
 
Lees meer over de aanvullende hulpfondsen van Compassion.
 
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.