apr 12 2017

Meegevoerd door de modderstroom

Noemi kijkt om zich heen en ziet negen bange gezichtjes met grote ogen naar haar kijken. Het water stijgt in rap tempo. De steeds groter wordende modderstroom dreigt alles met zich mee te nemen. In afwachting van hulp moeten ze het stijgende water ontvluchten. Zonder een woord te spreken maakt ze aan de aanwezige moeders duidelijk dat ze met z’n allen het dak op moeten. Wat volgt zijn twaalf lange, onzekere uren.

Op maandag 27 maart 2017 wordt Piura, een stad in het noorden van Peru, zwaar getroffen door een overstroming. Het grootste gedeelte van de inwoners raakt dakloos. Ook het Compassion-project ‘Casa de Oracion’ is getroffen. Huizen zijn zwaar beschadigd of verdwenen en bezittingen meegevoerd door modderstromen.

Heldendaad
Na de ramp is het lang onmogelijk om het getroffen gebied te bereiken. Drie moedige mannen van een nabijgelegen kerk weten de kinderen, moeders en begeleiders uiteindelijk in veiligheid te brengen. Een zelfgemaakt vlot van olievaten en hout biedt uitkomst. Na deze heldendaad komt er meer hulp op gang. Vroeg in de morgen op woensdag daalt de hoge waterstand licht. Vanaf dat moment is het mogelijk om andere wachtenden uit dit gebied te evacueren. Het is een wonder op zich dat er geen mensen vermist worden.

Grote opluchting
In de onzekere uren boven op het dak probeert Noemi sterk te blijven. Ze vertelt: “Hoe bang ik ook was, ik verloor nooit de hoop. Ik weet dat mijn Hemelse Vader trouw is. Ik had geloof dat Hij ons zou komen redden.” Terwijl zit dit vertelt is de emotie van haar gezicht af te lezen. De hulp komt op tijd, mede door haar telefoontje naar de begeleider van het project weten de drie mannen hen te lokaliseren. Het moment dat ze het geïmproviseerde bootje ziet naderen zal ze nooit vergeten.

Een onzekere toekomst
Alle families van deze gemeenschap verblijven tijdelijk op een andere plek, totdat het water verder zakt. Compassion biedt op dit moment extra hulp in de vorm van water, voedsel, noodopvang en vaccinaties. De toekomst is onzeker en de schade nog niet te overzien. Ondanks de moeilijke omstandigheden zien de mensen Gods zorg te midden van deze situatie. Hij voorziet en geeft kracht wanneer dat nodig is.

Compassion heeft een noodhulpfonds om in tijden van rampen een bijdrage aan te doen.

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.