jul 4 2017

Op leven of dood?

Wereldwijd sterven dagelijks ruim 800 moeders rond de geboorte van hun baby en vier miljoen kinderen overlijden voor hun eerste verjaardag. Tragisch omdat de oorzaak veelal voorkomen had kunnen worden.
 

De belangrijkste doodsoorzaken onder moeders zijn bloedingen, hoge bloeddruk, infecties en indirecte oorzaken door al bestaande medische problemen. Al deze complicaties komen ook voor in bijvoorbeeld West-Europa, maar door goede zorg rond zwangerschap en geboorte, leidt het hier slechts zelden tot de dood. Als je bijvoorbeeld in Ethiopië woont, is de kans 33 keer hoger dat je sterft bij de geboorte van je kind dan wanneer je in Nederland woont. Kindersterfte kan teruggedrongen worden door een goede behandeling van longontsteking, diarree, malaria en ondervoeding.
 
Hulp is nodig
Compassion heeft een apart programma om hier tegen te strijden: het Child Survival Program (CSP). Met dit programma worden de meest kwetsbare (zwangere) moeders en hun baby’s letterlijk geholpen te overleven. Compassion helpt de moeders bij de bevalling en biedt lessen aan over gezondheid, hygiëne en voeding. Een medewerker bezoekt de moeder wekelijks thuis en volgt de ontwikkeling van de baby. Zij vertelt ook over Jezus en legt uit wat geloofsopvoeding is. Daarnaast leren de moeders lezen, schrijven en een vak om financieel zelfstandig te worden en zo goed voor hun gezin te zorgen. Vrouwen die een onderneming willen opstarten, leren een businessplan te schrijven en ontvangen eventueel een microkrediet.
 
Fonds Moeders en Baby’s
Wereldwijd worden zo meer dan 30.500 kinderen samen met hun moeders geholpen in een CSP-project. 95 procent van de baby’s die geboren worden binnen het CSP-programma hebben een gezond gewicht en maken een goede start. In het eerste levensjaar van de baby’s is er aandacht voor groei, (borst)voeding en vaccinaties. Op deze manier helpt Compassion letterlijk om het hoge sterftecijfer onder moeders en jonge kinderen in ontwikkelingslanden fors terug te dringen. Deze zorg komt tot stand met donaties vanuit het hulpfonds Moeders en Baby’s. De komende vier jaar wil Compassion meer moeders en hun baby’s helpen, omdat we geloven dat elk kind een geschenk van God is en gemaakt is om voor zijn Schepper te leven.
 
Meer weten over het aanvullende hulpfonds voor moeders en baby’s? Ga naar: www.compassion.nl/csp of lees het verhaal van moeder Diana in Indonesië.
 
 
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.