jul 10 2017

Kinderen beschermen

Kinderen beschermen is een belangrijk onderdeel van de holistische hulp die we de kinderen in de Compassion-projecten geven. We helpen hen zich gezond te ontwikkelen binnen de context waarin ze opgroeien. Maar in sommige culturen zijn er lokale tradities die ingaan tegen mensen- en kinderrechten.

 

Dromen vroeg opgeven
Deze tradities verschillen per continent, land en regio. In delen van Azië, bijvoorbeeld, lopen meisjes gevaar als hun ouders geen geld hebben voor de bruidsschat. Daardoor besluiten ouders vaak om zwangerschappen voortijdig af te breken of baby’s te vondeling te leggen. In sommige Afrikaanse culturen gelooft men dat geslachtsgemeenschap met een maagd zorgt voor genezing van Aids/HIV en in een aantal landen in Afrika, Zuid-Azië en Latijns Amerika kunnen meisjes niet naar school, omdat ze als kind worden uitgehuwelijkt. Zij moeten hun dromen noodgedwongen al vroeg opgeven.

 
Vrouwenbesnijdenis
Eén van de gevaarlijke lokale tradities waar kinderen in sommige landen mee geconfronteerd worden, is vrouwenbesnijdenis. In Kenia is deze praktijk sinds 2011 wettelijk verboden, maar het wordt in veel lokale culturen nog uitgevoerd. Een dappere tweeling kwam met de hulp van Compassion in opstand tegen deze schending van hun mensenrechten. Lees hier hun verhaal.

 

Gevolgen
Vrouwenbesnijdenis is een ernstige inbreuk op de mensenrechten. Het brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Meisjes worden vaak in onhygiënische omstandigheden besneden. Dit leidt vaak tot infecties, ontstekingen, bloedvergiftiging, HIV-besmetting, incontinentie, beschadigde omliggende organen, onvruchtbaarheid, verhoogde kans op miskramen en voortdurende pijn tijdens het lopen, zitten en geslachtsgemeenschap. Ook zijn er vaak psychische, traumatische gevolgen. Meisjes kunnen diep teleurgesteld raken in hun ouders en het vertrouwen in hun omgeving verliezen. Volwassen besneden vrouwen beleven weinig plezier aan seks en kunnen daar ook angstig voor worden.

 

Voorlichting
Compassion geeft kinderen én hun ouders voorlichting over de gevaren van dergelijke tradities. Kinderen leren op de projecten dat je lichaam van jezelf is en jij daar over mag beslissen. Deze lessen worden per land/regio aangepast zodat deze zo effectief mogelijk zijn. In het geval van vrouwenbesnijdenis in Kenia, is bekend dat de besnijdenisritualen vaak uitgevoerd worden in de vakantieweken in augustus en december. Daarom organiseert de projectleiding in de periode voorafgaand aan de vakantie een trainingsweek waarin kinderen van 10 tot 12 jaar uitgebreid voorgelicht worden over seksualiteit en kinderrechten.

 

Feiten en cijfers

  • Vandaag de dag zijn wereldwijd 125 miljoen meisjes en vrouwen besneden in 29 landen in Afrika en het Midden Oosten.
  • Besnijdenis is in veel landen verboden, maar wordt als culturele traditie generaties lang in stand gehouden en in verborgenheid uitgevoerd.
  • Besnijdenis vindt meestal plaats tussen de geboorte en de leeftijd van 15 jaar.
  • In veel culturen worden meisjes beschouwd als ‘mooi’ en ‘schoon’ als ze besneden zijn.
  • Vrouwenbesnijdenis wordt ook wel VGV genoemd: vrouwelijke genitale verminking. Een meisje kan op verschillende manieren worden besneden. De tradities verschillen per regio en  etnische groep.

    Bron: Wereld Gezondheidsorganisatie en Unicef

 
 
 

© 2011-2018 Compassion Nederland. Alle rechten voorbehouden.